Produktionsdyr

Behandling af kvæg

Kvæg

Vi dækker alle de behov for assistance, der kan opstå i en kvægbesætning. Vi er en forholdsvis lille praksis, og derfor får du altid besøg af et kendt ansigt, der kender din besætning.

Behandling af får og geder

Får/Geder

Har du små drøvtyggere som hobby eller som levevej, så har vi kompetencer inden for området. Vi tilbyder både rådgivningsaftaler samt enkeltdyrsbehandlinger.